Делатности

Слободна зона је део територије Србије, посебно ограђена и означена, у коме се обавлјају делатности под ГАРАНТОВАНИМ ПОГОДНОСТИМА И ОЛАКШИЦАМА.

Делатности у слободним зонама су разноврсне и одобравају се све, осим онох које угрожавају животну средину или безбедност землје домаћина.

  • Складиштење робе и репро материјала је најједноставнија пословна активност у зонама. У слободним зонама се под складиштенјем подразумевају и различите радње са и на робама, чиме се они и разликују од слободних складишта. У типу зона које се исклјучиво баве складиштењем, дозвољени су различити послови са робом. поред утовара, истовара и претовара то су: паковање, препакивање, пуњење, претакање, истакање, дељење, растављање, састављање, дељење, сортирање, етикетирање и слично. У слободним зонама, корисницима је дозволјено да изграде и сопствене магацине и складишта, у којима роба има посебан царински и порески статус и којој није ограничен рок задржавања.
  • Реекспортни посао подразумева увоз одређене робе, која ће у релативно кратком периоду бити извезена. Овај спољнотрговиснки посао омогућава куповину робе на једном тржишту и њену продају на другом.

  • Оплемењивање - дорада, обрада и прерада робе даје зонама посебну атрактивност. Одређена роба се увози у слободну зону, где се врши њена дорада, обрада и прерада (или се привремено износи из зоне на цариснко подручије земље и враћа дорађена). Поступком изношења, оплемењивања производа у призводном погону ван слободне зоне омогућено је да предузеће функционише као да се цело налази у слободној зони.

  • лон послови који подразумевају дораду на увежену робу да би се тако обрађени производ увозио, уз увећање цена за вредност учињене услуге.
  • uslužnih delatnosti:

                    - консалтинг услуге;

                    - инфраструктурне услуге (вода, струја, телекомуникације,земљиште, изградња итд.);

                   - обезбеђење потребне документације уместо корисника.
 

СЛОБОДНА ЗОНА СМЕДЕРЕВО жели да привуче клијенте који су:

 

  • извозно орјентисани и за чију производњу су потребни увозни матерјали
  • компаније које претешно од увозних компоненти склапају готове производе који су намењени извозу или домаћем тржишту
  • фирме које се баве активним и пасивним оплемењивањем увезене робе
  • фирме које обављју лон послове
  • фирме које траже дистрибутивне центре у региону....

 

Руководство града Смедерева улаже велики напор да привуче инвеститоре у Смедерево. Сваком инвеститору се приступа са великим уважавањем и са жељом да се одговори на захтеве инвеститора.

Слободна зона Смедерево - Free zone Smederevo
Powered by poker sites 2012