Предности пословања

 • Услободним зонама дозвољено је обављање свих призводних делатности као и пружање услуга
 • На увоз робе намењеној делатности и изградњи објеката у сободној зони не плаћа се царина и друге увозне дажбине
 • пословање под зонским режимом има утицај на уштеде у пословању
 • На унос добара и пружање превозних и других услуга у слободној зони се не плаћа ПДВ
 • Роба која се увози или извози из слободне зоне има третман царинске робе
 • Контролу робе у слободној зони обавља царински орган, а корисник слободне зоне је дужан да омогући спровођење мера цариснког надзора и да води прописну евиденцију
 • Роба која се из слободне зоне ставља у слободан промет на територији Србије Подлеже обавези плаћања царине и других увозних дажбина


Корист од улагања у слободне зоне

 

 • Локација на коридору 10 спаја Европу са Блиским Истоком
 • Споразум о слободној трговини са Русијом (0% стопа царина)
 • Споразум о слободној трговини  ЦЕФТА
 • Споразум о слободној трговини са Белорусијом и Турском
 • Споразум о слободној трговини са ЕУ
 • Споразум о слободној трговини са ЕФТА
 • Споразум о слободној трговини са Казахстаном
 • Неупошљена, образована и јефтина радна снага
 • Поједностављени прописи о спољној трговини и страним улагањима
 • Не плаћа се порез на добит предузећа
 • Не плаћа се ПДВ на енергенте

Погодности које Влада Србије нуди инвеститорима


 • Производи (51% српског порекла) извозе се на тржиште Русија са царином од 1%;
 • ниске пореске стопе: ПДВ 18% - у слободним зонама 0%
 • За инвеститоре преко 7,5 милиона УСД i 100 додатно запошљених радника не плаћа се порез на добит у периоду од 10 година,
 • Разни порески кредити на инвестирање, максимум на 10 година и уз 20% пореских умањења,
 • Пореске погодности за новоупошљене раднике,
 • Пореки кредити од 40% од инвестиционе вредности за инвестиције у основна средства,
 • Ослобађање од пореза на добит у периоду од 5 година за приходе од концесија,
 • Неповратна средства из фондова за развој пољопривреде, екологије, заштите животне средине, за научна истраживања итд.
 • Финансијски подстицај за инвестиција и нова радна места - www.siepa.gov.rs

 

Слободна зона Смедерево - Free zone Smederevo
Powered by poker sites 2012